За…

… мен.

Няма много – само малко съкращения дето са ми интересни: JS, CSS, VST, MP3 etc.

4 Comments