Ain’t no reason for winter…

Поради една или други причина се наложи да седя за ден-два по-далече от монитора. Но не издържах много. От нямане на какво да правя (и предимно от мързел) и тъй като не гледам телевизия си пуснах няколко серии на Scrubs докато се мотая наоколо.

Припомних си две парчета от които настръхвам – “Ain’t No Reason” на Brett Dennen:

И… “Winter” на Joshua Radin:

Това е края на серията, където го чух за пръв път. Цялото парче е тук.
Всъщност това е една от най-хубавите серии които съм гледал изобщо. Това май е характерно за Scrubs. Като цяло епизодите са неангажиращи и лежерни, и току от време на време те шамаросат с нещо такова и ти засяда една бучка на гърлото.

… стига да не го гледаш с дублаж по някоя родна телевизия. Незнам как успяват да го направят това, но в момента в който видя Scrubs или House или който и да е друг сериал дублиран ми се обръщат червата. Изисква се особен талант да може да развалиш така цялата атмосфера. Все едно да пратиш снимка по факс.

Да не говорим и за некадърния превод. Що за човек ще преведе (неточен цитат от Хаус, може да бъркам бройката 🙂 ): “I know three languages and I can swear in four more” като “Знам три езика и мога да се закълна на още четири”. WTF???

Както и да е… май се отплеснах… 🙂

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment