TAL

Имам си нов любим дилей-ей-ей-ей-ей… – TAL-Dub2.  От доста време се оглеждах за нещо с коeто да заместя/допълня KarmaFX Deelay, който ползвам постоянно.

Няма да обяснявам какво прави – мисля, че картинката е ясна. Още повече, че на сайта си има описание и документация.

Ако някой случайно е пропуснал останалите плъгини от същия автор – да се поправи веднага. TAL-Bassline и TAL-U-NО 62 са просто фантастични. Първият е реплика на Roland SH-101 а вторият на Roland Juno 60.

Знам че има и други такива емулации. Обаче тези са на цена 0. Т.е. напълно безплатни. Е… ще е хубаво, който има възможност да натисне бутона “donate”. 🙂

Докато си играех преди малко с Bassline и DUB 2 излезе ей това: TAL-DEMO.
Има само 6 инстанции на TAL-Bassline и тук-таме TAL-DUB2. 🙂

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment