Solar Fields – Movements

Това е preview-то на новият албум на Solar Fields. И ми е много трудно да кажа каквото и да било. Просто… аве… всичко е перфектно. Звук, атмосфера… Просто се потапяш. Може би най-много ме размаза Discovering.

Силно препоръчвам – 9/10.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment