F.E.A.R. 2

Поиграх около 30-40 минути. Изрудия е. А музиката е много, много брутална. Трябва да видя дали я няма отделно.
Е… движението си е все така дървено, както го помня от първите игри на Monolith.
Дано двойката не е толкова еднообразна като първия F.E.A.R. Той ми омръзна бързо-бързо.
Това изглежда по-добре де.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 Comments