Galaxy News Radio

Любимите ми парчета от Galaxy News Radio*:

Целия саундтрак го има на обичайните места 😉  Всичките парчета са прекрасни и напоследък често си ги въртя на работа.   Все едно съм в играта и трябва да хакна някой терминал 🙂 Така де…

——————
*Galaxy News Radio е радио станция от света на Fallout 3.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 Comments