IE6

През изминалата седмица няколко големи норвежки сайта почнаха да показва съобщения на посетители ползващи IE6. Подобна инициатива няма как да не възрадва и най-студеното уебдевелоперско сърце.

http://www.quirksmode.org също показва предупреждения а и авторът му е направил подробна обяснителна страница.

И един пост на Douglas Crockford по темата.

Дано всичко това ускори поне малко процеса по изчезването IE6 🙂

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

3 Comments