RIP Tim

Бях офлайн за празниците и току що видях това и това. А това е темата в KVR.

Тъжно ми е.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 Comments