PSP Nitro

nitroВ момента AudioMidi продават PSP Nitro за $10!

Човек никога не можа да има достатъчно ефекти а и намалението е 93%. Т.е. оригиналната цена е $149.  Хич и не съм му мислил… 🙂

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment