Civilization IV + Steam = 19.99€

Случайно видях че Civ4 + всичките експанжъни се предлагат в STEAM на цена от 19.99 € … как да пропусне човек!? 🙂 Офертата важи само до петък, така че – бързо!

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment