За протокола +2

Просто да вметна, че има две нови парчета качени в soundcloud:

Малко гоа, от старата. Дори умишлено не съм си играл много с ударни/перкусии ами оставих 909 семплите що-годе сурови.

И нещо друго, дето ми е трудно да определя какво е точно… малко като за игра, малко като за филм… космическо такова:

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment